Blog Image

Svartalwen's kurser och träning

Varmt välkommen att höra av dig med förfrågan om kurser, läger och privatträning. Feel free to contact us with inquiries about courses, camps and private training.


Vi står för positiv inlärning och att både förare och hund ska förstå träningen och komma framåt tillsammans. Vi tror på individuell feedback och coachning - alla ekipage har olika förtjänster och utmaningar. Vårt mål är att du ska nå ditt mål!

Gilla gärna vår Facebooksida där alla kommande kurser publiceras löpande.

We stand for positive learning and that both handler and dog should understand the training and come forward together. We believe in individual feedback and coaching - we all have different virtues and challenges. Our goal is to help you reach your goal!

Please like our Facebook page, where all upcoming courses are published regularly.

Om Janne

Om Janne / About Janne Posted on Wed, January 23, 2019 20:04:17

Janne är en inbiten jägare sedan tidiga ungdomsår med stor erfarenhet som skytt och hundförare både på fågel- och klövviltjakt. Köpte sin första flat i början av 1990-talet som ren jakthund och apportör till de åländska vårjakterna på sjöfågel.

Utbildning och erfarenheter – Jakt: Är provledare inom finska retrieverklubben och har arrangerat både B-prov och flatmästerskap på Åland.

B-prov: Utbildat och startat tre hundar till elitklass B-prov. En fick ett 1:a pris och många 2:or och 3:or, två har blivit Nordisk Jaktchampion (två av få finska flattar som blivit NORD JCH). 

A-prov: Startat elitklass (SE, FI) med två hundar (båda två till 1: a pris SE). 2:a placerad FRKs Rasmästerskap 2018, CERT och 1:e vinnare i Danmark 2019, 1:a placerad FRKs Rasmästerskap 2020 med CERT, 3:e placerad Internationellt A-prov med CK 2021.

Mästerskap : Har vunnit finska flatmästerskapet i Segrarklass (2014 & 2019) och öppenklass (2017), kvalificerad för mästarfinalen ytterligare ett flertal gånger. Startat i både svenska och finska retrievermästerskapet. Deltagit i Finlands lag på Nordiska Mästerskapet för FCR 6 gånger (2010, 2011, 2013, 2014, 2018, 2021). Vann finska FCR-klubbens WT-mästerskap 2020.

Deltar kontinuerligt som apportör på olika jakter.About Janne

Om Janne / About Janne Posted on Fri, January 11, 2019 11:39:43

Janne is an enthusiastic hunter since early teens with great experience as hunter and dog handler on both bird- and deer/moose hunting. Bought his first flatcoat in the early 1990s as a pure picking-up dog for the Åland spring hunting on seabirds.

Education and experience – Hunting: Is a test leader in the Finnish retriever club and has arranged both B-tests and Flatcoated championships in Åland.

B-test: Trained and started three dogs for the elite class B-test. One received a 1st prize and many 2nd and 3rd prices, two became a Nordic Hunting Champion (two of very few Finnish flatcoats that has become NORD JCH).

A-test: Started elite class (SE, FI & DK) with two dogs (both to 1st prize SE). 2nd placed at the Swedish Flatcoated Championship in 2018, CERT and 1st placed with CERT in Danmark 2019, 1st placed  at the Swedish Flatcoated Championship in 2020 with CERT, 3rd placed International Field Trial with CK 2021

Championship: Has won the Finnish Flatcoated championship in elite class (2014 & 2019) and open class (2017), has been in the championship final several times. Started in both the Swedish and the Finnish Retriever Championship. Participated in the Finnish team at the Nordic Championship for FCR 6 times (2010, 2011, 2013, 2014, 2018, 2021). Finnish Flatcoated WT-champion 2020.

Continuously participates as picking-up on various hunts.