Blog Image

Svartalwen's kurser och träning

Varmt välkommen att höra av dig med förfrågan om kurser, läger och privatträning. Feel free to contact us with inquiries about courses, camps and private training.


Vi står för positiv inlärning och att både förare och hund ska förstå träningen och komma framåt tillsammans. Vi tror på individuell feedback och coachning - alla ekipage har olika förtjänster och utmaningar. Vårt mål är att du ska nå ditt mål!

Gilla gärna vår Facebooksida där alla kommande kurser publiceras löpande.

We stand for positive learning and that both handler and dog should understand the training and come forward together. We believe in individual feedback and coaching - we all have different virtues and challenges. Our goal is to help you reach your goal!

Please like our Facebook page, where all upcoming courses are published regularly.

Priser Privatträning/grupper

Info & priser / Info & prices Posted on Mon, January 28, 2019 17:09:49

I mån av tid tar vi emot enskilda ekipage och mindre grupper för privatträning. Enskilda ekipage företrädesvis på vardagar, grupper även på helger.

Du/ni bestämmer själv vad som ska tränas. Alternativt hjälper vi er med färdiga upplägg.

Förslag på upplägg bruks:
Uppletande, inlärning/problemlösning
Momentträning, t ex kryp, framåtsändande, fritt följ, inlärning/problemlösning

Förslag på upplägg jakt:
Unghund/nybörjare, inlärning/grunder
Fokus på stadga/fotgående
Fokus på markeringar/noggrannhet
Skotträning, inlärning/problemlösning
Dirigering, inlärning/problemlösning
Fokus på Working test
Viltträning inför B-prov
Vattenträning

Priser:
1 timme enskilt ekipage: 650 kr
1 timme två ekipage: 900 kr
2 timmar enskilt ekipage: 1 200 kr
2 timmar två ekipage: 1 600 kr
2 timmar tre ekipage: 1 950 kr
3 timmar två ekipage: 2 400 kr
3 timmar tre ekipage: 2 700 kr

Halvdagsträning (ca 3,5 tim): 3 500 kr, max 6 deltagare.

Heldagsträning – beror på upplägg och antal deltagare.

Vid träning med kallvilt, där vi står för vilt, tillkommer 30 kr/fågel.

Alla priser gäller kurs i Mölndal eller på Åland. Vid kurs på annan plats tillkommer reseersättning. Moms ingår i samtliga priser. Betalning via swish, faktura eller enligt överenskommelse. Företaget innehar F-skattsedel.In English – Info & prices

Info & priser / Info & prices Posted on Sun, January 13, 2019 10:00:19

If there is time, we welcome individuals and smaller groups for private training.

You decide what to train. Alternatively, we help you with complete arrangements.

Suggested set-up hunting:
Young dog / beginner, learning / basics
Focus on steadyness / heel-work
Focus on marking / accuracy in marking
Shot training, learning / problem solving
Blinds, learning / problem solving
Focus on Working Test
Game training for B-test
Water training

Prices:

1 hour single: 650 SEK

1 hour two participants: 900 SEK

2 hour single: SEK 1 200

2 hour two participants: SEK 1 600

2 hour three participants: 1 950 SEK

3 hour two participants: SEK 2 400

3 hour three participants: 2 700 SEK

Half-day training (approx. 3.5 hours): 3 500 SEK, max 6 participants.

All-day training – depends on the structure and number of participants.

For training with cold game, where we stand for game, 30 SEK / bird will be added.

All prices apply to courses in Mölndal or in Åland. When traveling to another place, there is a travel allowance. VAT is included in all prices. Payment by Swish, invoice or by agreement. The company holds F-tax.