Blog Image

Svartalwen's kurser och träning

Varmt välkommen att höra av dig med förfrågan om kurser, läger och privatträning. Feel free to contact us with inquiries about courses, camps and private training.


Vi står för positiv inlärning och att både förare och hund ska förstå träningen och komma framåt tillsammans. Vi tror på individuell feedback och coachning - alla ekipage har olika förtjänster och utmaningar. Vårt mål är att du ska nå ditt mål!

Gilla gärna vår Facebooksida där alla kommande kurser publiceras löpande.

We stand for positive learning and that both handler and dog should understand the training and come forward together. We believe in individual feedback and coaching - we all have different virtues and challenges. Our goal is to help you reach your goal!

Please like our Facebook page, where all upcoming courses are published regularly.

Priser Privatträning/grupper

Info & priser / Info & prices Posted on Mon, January 28, 2019 17:09:49

Jag mån av tid tar vi emot enskilda ekipage och mindre grupper för privatträning. Enskilda ekipage företrädesvis på vardagar, grupper även på helger.

Du / ni bestämmer själv vad som ska tränas. Alternativt hjälper vi er med färdiga upplägg.

Förslag på upplägg bruks :
Uppletande, inlärning / problemlösning
Momentträning, t ex kryp, framåtsändande, fritt series, inlärning / problemlösning

Förslag på upplägg jakt :
Unghund / nybörjare, inlärning / grunder
Fokus på stadga / fotgående
Fokus på markeringar / noggrannhet
Skotträning, inlärning / problemlösning
Dirigering, inlärning / problemlösning
Fokus på Working test
Viltträning gör B-prov
Vattenträning

Priser (inkl moms):
Enskilt ekipage, 1 timme: 700 kr
Enskilt ekipage, 2 timmar: 1 400 kr 

Två ekipage, 1 timme : 1 000 kr
Två ekipage, 2 timmar: 1 800 kr
Två ekipage, 3 timmar: 2 700 kr

Tre ekipage, 2 timmar: 2 100 kr  
Tre ekipage, 3 timmar: 3 000 kr
Halvdagsträning (max 3,5 tim): 3 500 kr, max 6 deltagare.
Heldagsträning – beror på upplägg och antal deltagare.

Åhörare är alltid välkomna och betalar 50%.

Vid träning med kallvilt, där vi står för vilt, tillkommer 30 kr / fågel.

Alla priser avser kurser i Mölndal eller på Åland. Vid kurs på annan plats tillkommer reseersättning (18:50 kr plus moms). Betalning via swish, faktura eller enligt överenskommelse. Företaget innehar F-skattsedel.In English – Info and prices

Info & priser / Info & prices Posted on Sun, January 13, 2019 10:00:19

If time allows, we welcome individuals and smaller groups for private training.

You decide what to train. Alternatively, we assist with complete arrangements.

Suggested set-up hunting:
Young dog / beginner; learning / basics
Focus on steadyness / heel-work
Focus on marking / accuracy in marking
Shot training; learning / problem solving
Blinds; learning / problem solving
Focus on Working Test
Game training for B-test
Water training

Prices (incl VAT);

Singel training, 1 hour: 700 SEK
Singel training, 2 hours: 1 400 SEK

Two participants, 1 hour: 1 000 SEK
Two participants, 2 hours: 1 800 SEK
Two participants, 3 hours: 2 700 SEK

Three participants, 2 hours: 2 100 SEK
Three participants, 3 hours: 3 000 SEK

Half-day training (max 3,5 hours): 3 500 SEK, max 6 participants.
Full-day training – depends on the arrangement and number of participants.

Training with cold game, where we stand for game, SEK 30 / bird is added.

All prices refer to courses in Mölndal or on Åland. In case of a course at another place, there will be travel allowance (SEK 18,50 plus VAT). Payment by swish, invoice or by arrangement. The company holds the F-tax bill.