Blog Image

Svartalwen's kurser och träning

Varmt välkommen att höra av dig med förfrågan om kurser, läger och privatträning. Feel free to contact us with inquiries about courses, camps and private training.


Vi står för positiv inlärning och att både förare och hund ska förstå träningen och komma framåt tillsammans. Vi tror på individuell feedback och coachning - alla ekipage har olika förtjänster och utmaningar. Vårt mål är att du ska nå ditt mål!

Gilla gärna vår Facebooksida där alla kommande kurser publiceras löpande.

We stand for positive learning and that both handler and dog should understand the training and come forward together. We believe in individual feedback and coaching - we all have different virtues and challenges. Our goal is to help you reach your goal!

Please like our Facebook page, where all upcoming courses are published regularly.

Priser Privatträning/grupper

Info & priser / Info & prices Posted on Mon, January 28, 2019 17:09:49

Vid mån av tid tar vi emot enskilda ekipage och mindre grupper för privatträning. Enskilda ekipage företrädesvis på vardagar, grupper även på helger.

Du / ni bestämmer själv vad som ska tränas. Alternativt hjälper vi er med färdiga upplägg.

Förslag på upplägg bruks :
Uppletande, inlärning / problemlösning
Momentträning, t ex kryp, framåtsändande, fritt följ, inlärning / problemlösning

Förslag på upplägg jakt :
Unghund / nybörjare, inlärning / grunder
Fokus på stadga / följsamhet / fotgående
Fokus på markeringar / noggrannhet
Skotträning, inlärning / problemlösning
Dirigering, inlärning / problemlösning
Fokus på Working test
Viltträning för B-prov
Vattenträning

Priser (inkl moms):
Enskilt ekipage, 1 timme: 750 kr
Enskilt ekipage, 2 timmar: 1 500 kr 

Två ekipage, 1 timme : 1 100 kr
Två ekipage, 2 timmar: 2 000 kr

Tre ekipage, 2 timmar: 2 100 kr  
Tre ekipage, 3 timmar: 3 000 kr
Halvdagsträning (max 3,5 tim): 4 000 kr, max 6 deltagare.
Heldagsträning – beror på upplägg och antal deltagare.

Åhörare är alltid välkomna och betalar 50%.

Vid träning med kallvilt, där vi står för vilt, tillkommer 30 kr / fågel.

Alla priser avser kurser i Mölndal eller på Åland. Vid kurs på annan plats tillkommer reseersättning (35 kr inkl moms). Betalning via swish, faktura eller enligt överenskommelse. Företaget innehar F-skattsedel.In English – Info and prices

Info & priser / Info & prices Posted on Sun, January 13, 2019 10:00:19

When time allows, we welcome individuals and smaller groups for private training.

You decides what to train. Alternatively, we assist with complete arrangements.

Suggested set-up hunting:
Young dog / beginner; learning / basics 
Focus på steadyness / heel-work 
Focus on marking / accuracy in marking
Shot training; learning / basics 
Blinds; learning / basics 
Focus på Working Test 
Game training for B-test
Water work

Priser (incl VAT);

Single training, 1 timme: 750 SEK 
Single training, 2 timmar: 1 500 SEK

Two participants, 1 hour: 1 100 SEK 
Two participants, 2 hours: 2 000 SEK

Three participants, 2 hours: 2100 SEK
Three participants, 3 hours: 3000 SEK

Half-day training (max 3,5 hours): 4 000 SEK, max 6 participants.
Full-day training – depends on the arrangement and number of participants.

Training with cold game, where we stand for game, 30 SEK / game is added.

All prices refer to courses in Mölndal or on Åland. In case of courses at other places, there will be travel allowance (35 SEK inc. VAT). Payment by swish, invoice or by arrangement. The company holds F-tax bill.